Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ขายบุหรี่ไฟฟ้า สระแก้ว

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
Webp.net resizeimage 72 1024x828 1

ขายบุหรี่ไฟฟ้า สระแก้ว  นิวซีแลนด์ขึ้นภาษียาสูบ หวังกระตุ้นผู้สูบให้เปลี่ยนไปใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า

 


ผู้ดูดบุหรี่ชาวนิวซีแลนด์ได้รับการส่งเสริมให้เปลี่ยนไปใช้ยาสูบไฟฟ้าแทนการสูบยาสูบด้วยมาตรการการขึ้นภาษียาสูบ 10% เมื่อวันที่ ม.ค. 2019 เป็นต้นไป 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า สระแก้ว

ก็เลยเป็นได้ว่าในตอนปีใหม่นี้สาย Quitline คงจะมีคนโทเข้ามามากเนื่องจากว่าการเลิกบุหรี่มักเป็นความต้องการหลักๆของคนดูดบุหรี่ ประกอบกับการขึ้นภาษียาสูบของเมืองก็เลยทำให้ผู้ดูดมีเหตุมีผลประเด็นการประหยัดค่าครองชีพเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นสำหรับในการเลิกยาสูบอีกด้วย

 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า สระแก้ว


หน่วยงานด้านสาธารณสุข อย่าง Hapai te Hauora (หน่วยงานสาธารณสุขของชาวเมารีประกาศชัดช่วยเหลือให้ใช้ยาสูบไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกยาสูบปกติ โดยการใช้ยาสูบไฟฟ้าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องภาษียาสูบที่สูงขึ้นแล้วก็เลิกยาสูบได้

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า

โดยผู้ดูดบุหรี่ชาวเมารีที่เป็นผู้ใหญ่มีอัตราการสูบยาสูบอยู่ที่ 33% เปรียบเทียบกับผู้ดูดบุหรี่ทั่วๆไปทุกเชื้อชาติที่มีอัตราการสูบยาสูบอยู่ที่ 14% ดังนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ตั้งเป้าหมายให้ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศไร้ควัน โดยกำหนดให้มีอัตราการสูบยาสูบน้อยกว่า 5% ครับ

 

 

 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า สระแก้ว