Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ร้าน ขาย อุปกรณ์ บุหรี่ ไฟฟ้า พิษณุโลก

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
dFQROr7oWzulq5FZYjuuGcdybbCEfu4cAiZuAt9dZ02wRqUUtbvezYenSVZFRsuPnA9

ร้าน ขาย อุปกรณ์ บุหรี่ ไฟฟ้า พิษณุโลก  บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยทำให้เลิกยาสูบได้สำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

 


การค้นคว้าของกลุ่มผู้ชำนาญจากยูนิเวอร์ซิตีคอลเลจลอนดอน รวมทั้งศูนย์เพื่อการค้นคว้าวิจัยโรคมะเร็งที่สหราชอาณาจักร ได้ข้อมูลที่ชี้ว่า บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยทำให้ผู้ที่กำลังเลิกดูดบุหรี่มีทิศทางจะประสบผลสำเร็จสำหรับในการเลิกบุหรี่เยอะขึ้น

 

ร้าน ขาย อุปกรณ์ บุหรี่ ไฟฟ้า พิษณุโลก

 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้เผยแพร่ในนิตยสารการแพทย์อังกฤษ (BMJ) โดยทีมงานนักวิจัยได้พินิจพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมาจากการศึกษาเรื่องวัสดุอุปกรณ์การสูบยาสูบระหว่างปี 2006-2015 ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยบริการเลิกยาสูบ ของสำนักบริการสาธารณสุขแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NHS)

 

ร้าน ขาย อุปกรณ์ บุหรี่ ไฟฟ้า พิษณุโลก


ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้ทำให้คนภายในอังกฤษหันมาเลิกบุหรี่กันมากเพิ่มขึ้น แต่ว่าทำให้คนที่มีความตั้งใจจะเลิกดูดบุหรี่อยู่แล้ว ไปถึงเป้าหมายสำหรับการเลิกยาสูบราว 18,000 คนเมื่อปีก่อน

 

ร้าน ขาย อุปกรณ์ บุหรี่ ไฟฟ้า พิษณุโลก

 โดยข้อมูลที่ได้ชี้ว่า จำนวนผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นทุก 1% ทำให้จำนวนผู้ที่บรรลุผลสำเร็จสำหรับเพื่อการเลิกยาสูบมากขึ้นเกือบจะ 1% ด้วยเหมือนกัน ยิ่งไปกว่านี้ยังพบว่า อัตราการใช้ยาสูบไฟฟ้าที่มากขึ้น นำมาซึ่งการทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดการติยาสูบโดยการให้นิโคตินชดเชยลดน้อยลง

 

ร้าน ขาย อุปกรณ์ บุหรี่ ไฟฟ้า พิษณุโลก