Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
LINE ALBUM รวมรสชาติquick 2000 230510 5

Ks quick ด่านโก-ลก บุกทลายบริษัทขนส่ง ลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าหลยเลี่ยงภาษีกว่า 2 ล้านบาท

 

ด่าน โก-ลก ตรวจยึด จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าหัวสูบบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยา บุหรี่ไฟฟ้า มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

Ks quick

 

 

 

จากการเข้าตรวจสอบบริษัทขนส่งเอกชน ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66

Ks quick

 

 

 

 

นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก สั่งการให้ นายชัยวิทย์ ชัยวิรัตน์นุกูล หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าตรวจสอบบริษัทขนส่งเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร

Ks quick

 

 

จากการเข้าตรวจสอบพบสินค้าลักลอบหนีศุลกากรประเภทเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 513 ชิ้น หัวสูบบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 4,650 ชิ้น และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 2,005 ชิ้น มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จึงยึดสิ่งของทั้งหมดเป็นของกลางนำส่งด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป