Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ขายบุหรี่ไฟฟ้า รังสิต

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
1568886941 27813 2

ขายบุหรี่ไฟฟ้า รังสิต  แพทย์ควรจะชี้แนะคนป่วยให้พินิจเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้า

 

 

 


UNSW Australia – 
แพทย์ควรจะเสนอแนะให้คนไข้ที่มีความเพียรพยายามจะเลิกยาสูบหลายหนหลายคราแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จสักครั้งให้หันมาทดลองใช้ยาสูบไฟฟ้าแทน ด้วยเหตุว่ามีการวิจัยแล้วก็หลักฐานมากมากขึ้นว่ายาสูบไฟฟ้าเป็นวัสดุช่วยเลิกยาสูบมวนได้อย่างมีคุณภาพ แพทย์ทั้งหลายแหล่ควรต้องเสนอแนะให้คนป่วยพวกนั้นใช้ ด้วยเหตุว่าก่อให้เกิดอันตรายน้อยกว่าการสูบยาสูบมวน

 

 

 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า รังสิต

 

 

ดังนี้หลักฐานดังกล่าวมาแล้วข้างต้นพิมพ์ในนิตยสารอายุรศาสตร์ของราชวิทยาลัยหมอที่ประเทศออสเตรเลีย (Internal Medicine Journal of the Royal Australian College of Physicians) โดย ร.ศ. คอลิน เมนเดลซอห์น แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาต์เวลส์ (University of New South Wales)

 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า รังสิต

 

 

 ยาสูบไฟฟ้านั้นเป็นวัสดุอุปกรณ์ประเภทหนึ่งซึ่งจะใช้ความร้อนจากแบตเตอรี่ทำให้ของเหลวที่อยู่ข้างในร้อนขึ้นจนถึงแปลงเป็นไอระเหยเพื่อส่งนิโคตินไปสู่ร่างกาย วัสดุอุปกรณ์ดังที่กล่าวถึงมาแล้วเลียนแบบการสูบยาสูบแบบเริ่มแรก แต่ว่าตัดการเผาไหม้ใบยาสูบออก ซึ่งการเผาไหม้ล้วนแต่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ขายบุหรี่ไฟฟ้า รังสิต

งานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในอังกฤษแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีความเชื่อโยงกับอัตราการเลิกยาสูบได้เสร็จสูงยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับผู้มิได้ใช้ โดยอัตราการเลิกยาสูบได้เสร็จจะสูงสุดในกลุ่มคนที่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าแบบใหม่ซึ่งใช้ยาสูบไฟฟ้าทุกวี่วันเพื่อรับนิโคตินในรูปอีลิควิดไปสู่ร่างกาย

 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า รังสิต