Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ขายบุหรี่ไฟฟ้า หาดใหญ่

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
iqos 3

ขายบุหรี่ไฟฟ้า หาดใหญ่  ประเทศญี่ปุ่นแห่ใช้ Heated Tobacco ที่ปลอดภัยกว่า เลิกบุหรี่แล้ว ล้านคน ทำยอดจำหน่ายบุหรี่ลดลงอย่างหนัก

 


ญี่ปุ่นเป็นประเทศรักสุขภาพ รวมทั้งพลเมืองมีอายุยืนอยู่แล้ว ดูราวกับว่าในขณะนี้ชาวญี่ปุ่นจะมีทิศทางที่ดีกว่าเดิมในการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า มาทดแทนครับผม

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า หาดใหญ่


ปัจจุบันยอดปริมาณผู้ดูดบุหรี่มวนมีทิศทางต่ำลงอย่างเร็ว ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้านสุขภาพของพลเมืองประเทศญี่ปุ่นที่จะลดการตายจากโรคร้ายของผู้ดูดบุหรี่ได้

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า หาดใหญ่

ต้นสายปลายเหตุสำคัญที่ทำให้คนประเทศญี่ปุ่นเลิกดูดบุหรี่มวน ก็เนื่องจากว่าการมาของ IQOS ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่แบบ heat-not-burn (ใช้ความร้อนอุ่นใบยาสูบโดยไม่มีการเผาไหม้ทำให้ผู้ดูดมิได้รับพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้อีกต่อไป ก็เลยไม่เป็นอันตรายว่ายาสูบทั่วๆไปแล้วก็ด้วยเหตุดังกล่าวล่ะครับผมเลยทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศประเทศญี่ปุ่น

ขายบุหรี่ไฟฟ้า แบบใช้แล้วทิ้ง

สำหรับในประเทศฝั่งตะวันตกเอง เดี๋ยวนี้เริ่มสนใจในโมเดลการลดอันตรายจากยาสูบของประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันครับผม โดยนาย David Sweanor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางกฎหมายสุขภาพที่มหาวิทยาลัยออตาวา ประเทศแคนาดา ได้บอกว่า ถ้าหากพวกเราสามารถลดการสูบยาสูบมวนลงได้ พวกเราก็จะสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดขึ้นและมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่รวมทั้งการเสียชีวิตลงได้เหมือนกัน

ขายบุหรี่ไฟฟ้า หาดใหญ่