Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ขายบุหรี่ไฟฟ้า iqos

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
iqos 2

 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า IQOS ตัวบุหรี่ไฟฟ้าจะทำงานคล้ายบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปครับมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี

IQOS สินค้ายาสูบทางเลือกอีกหนึ่งทางซึ่ง บุหรี่ไฟฟ้าแบบIQOS ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยบริษัทผลิตยาสูบในเมืองนอกเพื่อใช้ทดแทนบุหรี่แบบมวนปกติ ด้วยเทคโนโลยีไม่มีควัน (smokeless) ตัดการเผาไหม้ออก

ขายบุหรี่ไฟฟ้า iqos

ด้านตัวเครื่องชาร์ตไฟและตัวด้ามที่ใช้แบตเตอรี่ลักษณะเหมือนปากกาและตัวมวนบุหรี่ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าแบบ IQOS เท่านั้น เรียกว่า “Heatstick”

ขายบุหรี่ไฟฟ้า iqos

วิธีใช้ก็นำ Heatstick มาเสียบเข้ากับตัว ตัวด้ามจะทำหน้าที่ให้ความร้อนอุ่นใบยาสูบในมวน Heatstick ในระดับที่ร้อนไม่เกิน 350 องศา

ขายบุหรี่ไฟฟ้า iqos

ซึ่งเป็นระดับที่ยังไม่เกิดการเผาไหม้จึงส่งผ่านนิโคตินให้กับผู้ใช้โดยไร้ควันแต่เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ยังคงมีไอละอองจากการเผาไหม้เล็กน้อยเพื่อให้สารกลีเซอรีนจะช่วยให้ผู้ใช้ IQOS ยังได้รับความรู้สึกเดียวกับการสูบบุหรี่จริงๆครับ