Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ราคา ถูก ฟรี

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
นำ 1 1

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ราคา ถูก ฟรี  ความเชื่อถือของคนในปัจจุบันเกี่ยวกับอันตรายจากนิโคติน, ยาสูบไฟฟ้ารวมทั้งการสูบยาสูบมวน

 

 


– 
ผู้ดูดบุหรี่เพียงแค่ 50% มั่นใจว่ายาสูบไฟฟ้าเป็นอันตรายน้อยกว่ายาสูบมวน

– หนึ่งในสามของผู้ดูดบุหรี่ยังไม่เคยทดลองยาสูบไฟฟ้า

 

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ราคา ถูก ฟรี

ผู้ดูดบุหรี่ส่วนมากรวมทั้งคนที่เลิกได้แล้ว จะไม่คิดว่ายาสูบไฟฟ้าจะสามารถทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นได้

เพียงแค่กึ่งหนึ่งของผู้ดูดบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นมั่นใจว่า การบำบัดทดแทนนิโคตินเกิดอันตรายน้อยกว่าการสูบยาสูบ

 

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ราคา ถูก ฟรี

มีเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของนักสูบวัยผู้ใหญ่ เข้าใจถูกว่าอันตรายจากการสูบยาสูบไม่ใช่แค่นิโคติน และก็ ใน 10 คนคิดผิดว่านิโคติเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งจากยาสูบ

 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า


– 
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิโคตินรวมทั้งโรคมะเร็งมีเยอะขึ้นเรื่อยๆในกรุ๊ปผู้ไม่ค่อยได้รับข่าวสาร

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ราคา ถูก ฟรี