Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ใน แปดริ้ว

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
แปดริ้ว3

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ใน แปดริ้ว  เมื่อเทียบกับยาสูบปกติแล้วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าหรือน้อยกว่า?

 


เป็นความจริงที่ว่าตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีกลไกการทำงานที่ไม่มีขั้นตอนการเผาไหม้เหมือนยาสูบปกติทำให้ผู้ใช้ลดการเสี่ยงที่กำลังจะได้รับสารที่เกิดอันตรายจากการเผาไหม้บางตัวดังเช่น

 

 

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ใน แปดริ้ว

 

 

น้ำมันดินหรือทาร์(Tar)และก็คาร์บอนมอนอกไซด์(Carbon Monoxide)ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็โรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับ

 

 

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ใน แปดริ้ว

 

แต่ว่าจากที่กล่าวมาข้างต้นสารประกอบอื่นๆที่เจอในบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ไม่แพ้กันนอกจากนั้นยังมีบางงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยที่กล่าวว่า

 

 

ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า ใน แปดริ้ว

 

 ไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดอนุภาคที่เล็กมากยิ่งกว่ายาสูบปกติทำให้สามารถถูกสูดเข้าไปในปอดส่วนลึกได้มากกว่าอนุภาคที่เล็กนี้จะจับกับเนื้อเยื่อปอดรวมทั้งดูดซึมไปสู่กระแสโลหิตได้อย่างเร็วแล้วก็ยากที่กลไกธรรมชาติของร่างกายจะขับออกมาได้