Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

คนขายบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
LINE ALBUM Pictures Maskking ๒๑๐๙๒๙ 50

คนขายบุหรี่ไฟฟ้า  ยาสูบกระแสไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่ายาสูบปกติยังไงการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ามิได้ไม่มีอันตราย 100% 

 

 

แม้กระนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นตามว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่ายาสูบมวน อาทิเช่น ราชวิทยาลัยการแพทย์ที่สหราชอาณาจักรสรุปไว้ภายในแถลงการณ์ว่า ผลพวงที่ทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายจากการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในระยะยาวนั้นก็ไม่น่าจะเกิน 5% จากอันตรายที่เกิดขึ้นมาจากการสูบยาสูบเมื่อพินิจพิเคราะห์จากข้อมูลที่มีในตอนนี้คนขายบุหรี่ไฟฟ้า

 

คนขายบุหรี่ไฟฟ้า

 

ถึงแม้บางบุคคลจะชี้ว่าการใช้นิโคตินระยะยาวจะมีการเสี่ยง แม้กระนั้นนิโคตินในยาสูบก็มิได้เป็นสาเหตุหลักของโรค ซึ่งจริงๆเป็นกรรมวิธีการเผาผลาญ (การเผาไหม้ที่ทำให้มีการเกิดสารเคมีที่เป็นพิษนับพัน แม้กระนั้นก็น่าประหลาดที่ไม่มีการแย้งกันเรื่องนิโคตินแผ่นติด หมากฝรั่งนิโคติน และก็สเปรย์นิโคตินที่มีวางจำหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

คนขายบุหรี่ไฟฟ้า

 

ยิ่งเกิดเรื่องน่าวิตกมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการรายงานการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในวัยรุ่นในประเทศอเมริกา เหตุการณ์จำเป็นต้องสอดส่องอย่างละเอียด การใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าโดยมากในเยาวชนเป็นการตรวจสอบและลองใช้แล้วก็ใช้เป็นบางครั้ง ส่วนอัตราการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเสมอๆโดยคนที่ไม่ดูดบุหรี่นั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ดีอัตราการสูบยาสูบในเยาวชนลดน้อยลงอย่างเร็วในอเมริกาแล้วก็มีหลักฐานชี้ว่าการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าได้แปลงเยาวชนจากการสูบยาสูบคือการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า

 

คนขายบุหรี่ไฟฟ้า maskking

 

อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังคงมีบางบุคคลในหน่วยงานเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบมีการปฏิเสธการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเนื่องจากว่าพวกเขาไม่เชื่อในเรื่อง “Hand to mouth” (การเสพติดทางการกระทำเป็นการเอาอย่างการสูบยาสูบ เวลาที่บางบุคคลวินิจฉัยว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าอันตรายโดยมองดูถึงการเสี่ยงทุกๆทางเท่าที่จะทำเป็น ซึ่งคนกลุ่มนี้ล้วนไม่มองดูถึงผลตอบแทนทั้งยังทางด้านของสุขภาพแล้วก็เรื่องการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับการสูบยาสูบมวนถัดไป

คนขายบุหรี่ไฟฟ้า