Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ซื้อ ขาย บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
face1

 

 

 

ซื้อ ขาย บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ

 

ซื้อ ขาย บุหรี่ไฟฟ้า

 

ในขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่อาจจะจำหน่ายกันได้อย่างถูกต้องและยังไม่สามารถจำหน่ายได้โดยชอบด้วยกฎหมายในเมืองไทย

LINE ALBUM Pictures Maskking ๒๑๐๙๒๑ 0

ยังมีการลักลอบนำเข้ามาขายผ่านตลาดมืดหรือหรือทางอินเทอร์เน็ตอยู่ต่อเนื่อง

 

โดยที่มีการประกาศข้อบังคับแล้วก็ความผิดที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยห้ามส่งออกหรือนำเข้ามาในอาณาจักร

 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ห้ามขายสำหรับการนำเข้ามาในอาณาจักร พ.ศ. 2557 ถ้าเกิดละเมิดจำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน เท่าของผลิตภัณฑ์ หรือทั้งยังจำทั้งยังปรับครับ

 

https://maskkingth.com/