Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

บุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็ก

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
991A2592 1
บุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็ก งานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร New England Journal of Medicine ชี่ว่ากลุ่มที่ใช้ยาสูบไฟฟ้าสามารถลดการลดดูดบุหรี่มวนลงได้50%

โดยยาสูบไฟฟ้าสามารถให้ความพอใจได้มากกว่าสินค้านิโคตินชดเชยทั้ง18% ของกรุ๊ปผู้ดูดบุหรี่ที่ได้ใช้ยาสูบไฟฟ้าสามารถเลิกยาสูบมวนได้เป็นระยะเวลาปีในเวลาเดียวกันกลุ่มทดลองที่ใช้นิโคตินตอบแทนสามารถเลิกยาสูบมวนได้มีเพียงแค่9.9% 

ก็เลยถือได้ว่ายาสูบไฟฟ้ามีคุณภาพช่วยเลิกยาสูบมวนได้เป็นเท่าของนิโคตินชดเชย

บุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็ก

แต่การค้นคว้าดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีข้อกำหนดอยู่อย่างเช่นกลุ่มทดลองที่ได้ใช้สินค้านิโคตินตอบแทนบางทีอาจปักใจเชื่อไปก่อนแล้วว่าสินค้านิโคตินกลุ่มนี้ไม่อาจจะสู้กับยาสูบกระแสไฟฟ้าได้

ก็เลยมิได้เพียรพยายามที่จะเลิกรวมทั้งงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยนี้บางทีอาจมิได้สามารถใช้ได้กับประเทศอื่นๆหรือใช้กับผู้ที่ติดบุหรี่น้อยกว่าคนพวกนี้

บุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็ก


อย่างไรก็ดีผู้ที่มีความชำนาญด้านของสุขภาพคนจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยว่ายาสูบไฟฟ้านั้นอันตรายน้อยกว่ายาสูบทั่วๆไปก็จริงแต่ว่าก็มิได้ไม่มีอันตราย100% แล้วก็ผลจากการใช้ยาสูบไฟฟ้าระยะยาวยังไม่เป็นที่ปรากฏชัด

บุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็ก  maskking

ดังนี้สาธารณสุขอังกฤษได้เรียกร้องให้ระบบดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแห่งชาติอังกฤษ  (NHS) 

มียาสูบไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยช่วยเลิกยาสูบข้างในปีนี้เพราะว่ามีงานค้นคว้าวิจัยแสดงให้เห็นว่ายาสูบไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายน้อยกว่ายาสูบปกติถึง95% เป็นขั้นต่ำ