Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกที่สุด

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
LINE ALBUM Pictures Maskking ๒๑๐๙๒๑ 0

บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกที่สุด  นิวซีแลนด์ขึ้นภาษียาสูบ หวังกระตุ้นผู้ดูดให้แปรไปใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า

 


ผู้ดูดบุหรี่ชาวนิวซีแลนด์ได้รับการช่วยสนับสนุนให้แปรไปใช้ ยาสูบกระแสไฟฟ้า แทนการสูบยาสูบด้วยมาตรการการขึ้นภาษียาสูบ 10% เมื่อวันที่ เดือนมกราคม 2019 เป็นต้นไป 

บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกที่สุด

 

ก็เลยเป็นได้ว่าในตอนปีใหม่นี้สาย Quitline คงจะมีคนโทเข้ามาเยอะแยะเนื่องจากว่าการเลิกยาสูบมักเป็นความประสงค์สำคัญๆของคนดูดบุหรี่ ประกอบกับการขึ้นภาษียาสูบของเมืองก็เลยทำให้ผู้ดูดมีเหตุมีผลประเด็นการมัธยัสถ์รายจ่ายเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นสำหรับเพื่อการเลิกยาสูบอีกด้วย

บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกที่สุด

 


หน่วยงานด้านสาธารณสุข อย่าง Hapai te Hauora (หน่วยงานสาธารณสุขของชาวโมรีประกาศชัดช่วยเหลือให้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกยาสูบปกติ โดยการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าจะช่วยไขปัญหาเรื่องภาษียาสูบที่สูงขึ้นและก็เลิกยาสูบได้

บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกที่สุด

โดยผู้ดูดบุหรี่ชาวโมรีที่เป็นผู้ใหญ่มีอัตราการสูบยาสูบอยู่ที่ 33% เปรียบเทียบกับผู้ดูดบุหรี่ทั่วๆไปทุกเชื้อชาติที่มีอัตราการสูบยาสูบอยู่ที่ 14% ดังนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์วางเป้าให้ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศไม่มีควัน โดยกำหนดให้มีอัตราการสูบยาสูบน้อยกว่า 5%

 

 

 

บุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกที่สุด