Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

บุหรี่ไฟฟ้า ทําไมผิดกฎหมาย

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
บุหรี่ไฟฟ้า ทําไมผิดกฎหมาย

บุหรี่ไฟฟ้า ทําไมผิดกฎหมาย

บุหรี่ไฟฟ้า ทําไมผิดกฎหมาย ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ ผิดกฎหมายลักลอบนำเข้าเสี่ยงติดคุก 10 ปี ปรับ 5 เท่าของสินค้า

 

 

บุหรี่ไฟฟ้า ทําไมผิดกฎหมายแพทย์เผยนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามีอานุภาพเสพติดสูงกว่าเฮโรอีน ทำให้เลิกบุหรี่ยากขึ้นเกือบ 30% ด้าน สธ. ยันไทยยังคงมาตรการห้ามผลิต-นำเข้า-จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า โทษสูงสุด จำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

LINE ALBUM Pictures Maskking ๒๑๐๙๒๑ 46

 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวในการประชุมนำเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยว่า ศจย.

 

 

เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานพิจารณาทบทวนมาตรการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าที่จัดตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์โดยในการประชุมได้มี คณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนักกฎหมาย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอความเห็นเพื่อการคงไว้ซึ่งมาตรการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ศจย.

 

LINE ALBUM Pictures Maskking ๒๑๐๙๒๑ 47

 

พร้อมสนับสนุนงานวิจัยแก่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้คงไว้ซึ่งมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสุขภาพและปกป้องเยาวชนไทยจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

 

 

บุหรี่ไฟฟ้า ทําไมผิดกฎหมาย