Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า บ่อ วิน

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
5a5f53ea5c9bd474be7056a65af8ac28 1

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า บ่อ วิน  ผู้สูบบุหรี่ลดน้อยลงในอังกฤษมากยิ่งกว่า 1.6 ล้านรายในเวลา ปี

 


สาธารณสุขอังกฤษรวมทั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติออกมาเผยปริมาณผู้ดูดบุหรี่ในประเทศว่าน้อยลงกว่า 1.6 ล้าน – 6.1 ล้านคนแล้วเมื่อมองกันตั้งแต่ปี 2011 – 2017 

 

 

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า บ่อ วิน

 

ในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็พบว่าผู้รับบริการศูนย์เลิกยาสูบในระบบศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแห่งชาติก็มีปริมาณต่ำลงจาก แสนรายในปี 2011 เหลือแค่ แสนรายในปี 2017 เท่านั้น

 

 

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า บ่อ วิน

ส่วนอัตราการใช้ยาสูบไฟฟ้าในปี 2017 อยู่ที่ปริมาณร้อยละ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับปีก่อนๆ โดยพบว่ากลุ่มวัย 25 – 49 ปีมีอัตราผู้ใช้ ยาสูบไฟฟ้า มากยิ่งกว่ากลุ่มวัยอื่น รวมทั้งมีจุดประสงค์สำหรับในการใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเลิกยาสูบ ดังนี้โดยประมาณ 70% ของผู้ดูดบุหรี่มั่นใจว่ายาสูบไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายน้อยกว่ายาสูบปกติแน่อน

 

 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า MaskkingTH

 

ในด้านการเลิกยาสูบด้วยการให้นิโคตินชดเชยแล้วก็การให้ยาเพื่อช่วยเลิกยาสูบ อาทิเช่น varenicline มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ตอนที่ยา bupropion เป็นยาที่สั่งจ่ายให้กับผู้ดูดบุหรี่ต่ำที่สุด ทั้งนี้ ผลจากอัตราการสูบยาสูบที่ลดน้อยลงทำให้ค่าใช้จ่ายของยาแล้วก็เวชภัณฑ์สำหรับในการเลิกยาสูบนั้นลดน้อยลงเช่นเดียวกัน

 

 

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า บ่อ วิน