Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า พัทยา

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
2564498 3x2 940x627 1

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า พัทยา 

 

 

 

จำนวนอ้างถึงอันตรายที่น้อยกว่ายาสูบมวนนั้นควรจะได้รับการบอกกล่าว

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า พัทยา


จ. ปีเตอร์ ไอตัน จาก City University of London บอกว่าการที่สาธารณสุขอังกฤษใช้คำว่า “95% ไม่มีอันตรายกว่า” อาจจะส่งผลให้กำเนิดความสับสน บางบุคคลรู้เรื่องว่าการใช้

 

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า พัทยา

ยาสบไฟฟ้านั้นอันตราย 95% พอกับยาสูบธรรมดา ในระหว่างที่บางบุคคลรู้เรื่องว่ามีลัษณะทิศทาง 95% ที่กำลังจะได้รับอันตรายจากการสูบยาสูบเมื่อเทียบกับการสูบไอ โดยเหตุนี้ถ้าเกิดจะ

บุหรี่ไฟฟ้ามีไฟ MaskkingTH

บอกว่า การใช้ยาสูบไฟฟ้านั้นทำให้เป็นอันตรายเพียงแค่ 5% (หรือ ใน 20) เมื่อเทียบกับยาสูบทั่วๆไป คงจะมองเด่นชัดกว่า

 

 

 

 

 

 

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า พัทยา