Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า สาร คาม

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
ss1

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า สาร คาม  บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ใช่ต้นเหตุของโรคมะเร็ง แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกว่ายาสูบทั่วๆไปจริงหรอ?

 


นักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานวิจัยโรคมะเร็งในสหราชอาณาจักร (Cancer Research UK) พบว่าคนที่ดูดบุหรี่ปกติแล้วเปลี่ยนแปลงมาใช้

 

 

 

 

 

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า สาร คาม

 

 

บุหรี่ไฟฟ้า หรือเปลี่ยนแปลงมาใช้สารให้นิโคตินชดเชย อย่างต่ำประมาณ เดือน จะมีพิษ รวมทั้งสารก่อโรคมะเร็งภายในร่างกายลดลง เมื่อเทียบกับผู้ดูดบุหรี่ปกติในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน

 

 

 

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า สาร คาม

 

 


ยิ่งไปกว่านี้จากผลที่ได้รับจากการวิจัยเดียวกัน ยังสรุปผลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุหรี่กระแสไฟฟ้าไว้ดังนี้

 

 

 

 

 

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า สาร คาม

 

 

1.

จากการค้นคว้า แล้วก็หลักฐานที่ศึกษาค้นพบ บอกว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่ายาสูบปกติ

2.

บุหรี่กระแสไฟฟ้ามีนิโคตินอยู่ แต่ว่าไม่มีสารก่อโรคมะเร็ง

3.

นิโคตินเป็นสิ่งเสพติด แต่ว่าไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

4.

ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าละอองไอน้ำจากบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายกับผู้อยู่ใกล้ชิด

5.

ยาสูบทั่วๆไป เป็นต้นเหตุสำคัญของการตายซึ่งสามารถควบคุมป้องกันได้ ในสหราชอาณาจักร โดยมีคนเสียชีวิตมากถึง 100,000 คนต่อปี

 

ร้าน ขาย บุหรี่ ไฟฟ้า สาร คาม