Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

หัวใส infy

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
LINE ALBUM หัว infy 230513 19

หัวใส infy  สคบ.ชี้ “บุหรี่ไฟฟ้า” ผิดกฎหมายในไทย

ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีกองกฎหมายและคดีเน้นย้ำบุหรี่ไฟฟ้าในไทยผิดกฏหมายมีโทษหนักทั้งผู้จำหน่ายและนำเข้าส่วนผู้ครอบครองอาจถูกขยายผลรับโทษเช่นเดียวกับผู้นำเข้าได้ โดยเป็นหน้าที่งานศุลกากรส่งดำเนินคดีส่วนตำรวจมีหน้าที่เพียงริบของกลางเท่านั้น

หัวใส infy

 

นายเลิศศักดิ์  รักธรรม ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีกองกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ให้ข้อมูลกับทีมข่าวถึงกรณีการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้ายังเน้นย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฏหมายในประเทศไทยโดยแบ่งความผิดออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้จำหน่าย ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระบุห้ามขายห้ามให้บริการบารากุ บารากุไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า

หัวใส infy

 

 

และน้ำยาเติมของทั้งสองชนิด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากตำรวจพบสามารถจับกุมดำเนินคดีได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนของผู้นำเข้า มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า หรือน้ำยาบุหรี่ รวมถึงมีกฎหมายของกรมศุลกากร มาตรา244 ระบถชัดเจนว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถนำเข้าได้ หากใครลักรอบนำเข้าจะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้ที่ครอบครองหรือมีสินค้าต้องห้ามไว้ ก็ถือว่ามีความผิดตามกฏหมายศุลกากรมาตรา 246 ระบุ ผู้ใดซื้อ รับจำนำ ช่วยซ้อนเร้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้า

โดยส่วนนี้ตำรวจมีอำนาจในการริบสินค้าไว้เป็นของกลางและส่งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรขยายผลต่อว่ารับสินค้ามาจากที่ไหนเพื่อเอาผิดคนนำเข้าต่อ

หัวใส infy

 

ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีกองกฎหมายและคดี สคบ. บอกต่อว่า สำหรับกรณีนักท่องเที่ยวพกพาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศก็ถือว่ามีความผิดเข้าข่ายเป็นผู้นำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งตามปกติแล้วทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะมีการสแกนหาสิ่งผิดกฎหมายนี้ก่อนตั้งแต่สนามบิน

แต่ด้วยรูปแบบที่เปลี่ยนไปเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ เช่นทำเป็นพอตเล็กๆ หุ้มด้วยซองคล้ายขนาม ทำให้บางครั้งก็ตรวจไม่พบ หรืออีกกรณีหนึ่งคือนักท่องเที่ยวมีการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยที่แอบรักรอบขาย ซึ่งปัจจุบันมักมีขายในพื้นที่เปิดต่างๆเช่นตลาดที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวและเยาวชนได้ง่าย