Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

หาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
pexels photo 4566314 1 1024x682 1

หาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก    มีการเผยรายงานการวิจัยของอเมริกาพิมพ์ในนิตยสารรายงานคุ้มครองปกป้องโรค (Prev Med Rep) 

 

 

 

ฉบับวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน ปี 2020 โดยภาควิชานักค้นคว้าจากศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์เมืองนิวยอร์คประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกื้อหนุนทุนสำหรับการวิจัยโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติรวมทั้งศูนย์ควบคุมยาสูบหน่วยงานของกินและก็ยาประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

หาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก

ด้วยปัญหาศึกษาค้นคว้า ความเชื่อมโยงระหว่างอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเมืองต่างๆกับการป่วยจากวัววิด-19” ผลของการวิจัยพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเมืองต่างๆในปี 2018 สโมสรกับข้อมูลการสำรวจอัตราป่วยไข้และก็เสียชีวิตจากโควิด-19 ของแต่ละเมือง ตอนม.ค.เดือนเมษายน ปี 2020 

 

 

หาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก

ที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยทุก 1% ของอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มากขึ้น ปริมาณผู้เจ็บป่วยโควิด-19 จะมากขึ้น 0.31 และก็ปริมาณผู้ที่เสียชีวิตมากขึ้น 0.37 ตามหน่วย Log scale ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการมากขึ้นบางส่วนแต่ว่าก็ชี้ว่ามีแนวโมมากขึ้น 

 

หาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก

ภาควิชาผู้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยสรุปว่า ความเกี่ยวข้องระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับจำนวนผู้เจ็บป่วยโควิด-19 ที่มากขึ้นและก็เสียชีวิตมากขึ้น มีความหมายว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยจากโควิด-19

 

 

หาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก