Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ks ส่งด่วนกรุงเทพ

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
LINE ALBUM Ks quick 230504 7

ks ส่งด่วนกรุงเทพ  แพทย์เผยพบสารไซยาไนด์เจือปนในปัสสาวะคนสูบ ‘บุหรี่ไฟฟ้า’

 

รศ.พญ.เริงฤดี กล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย จริง ๆ ก็คือบุหรี่แต่ผู้ผลิตเปลี่ยนโฉมแต่งให้เข้ากับยุคสมัยในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษที่มีอันตราายต่อสุขภาพจำนวนมากเป็นพันชนิด มีสารก่อมะเร็งสารเคมีโลหะหนักต่างๆ จำนวนมาก ผู้ป่วยจำนวนมากที่รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าในเวลาสั้น ๆ จนไปทำลายปอด ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรถูกกฎหมาย

ks ส่งด่วนกรุงเทพ

 

ในมุมมองด้านสุขภาพ อันตรายบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งต่อตัวผู้สูบเอง คนรอบข้าง และทำให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเสพติดนิโคตินเพิ่มขึ้น ซึ่งมีนิโคตินมากกว่าบุหรี่มวนฉะนั้นที่บอกว่าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ช่วยเลิกบุหรี่ได้เป็นมายาคติที่บริษัทปั้นแต่งขึ้น

บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งมีมา 10 กว่าปีแต่เรามีการแพทย์ทันสมัยทำให้พบอันตรายต่อระบบต่าง ๆ ทั้งปอดหัวใจโดยกลไกจากนิโคตินและสารพิษที่จะเข้าไปสะสมทำลายการสูบฉีดของหัวใจ เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆแย่ลง

ks ส่งด่วนกรุงเทพ

 

มีงานวิจัยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดโรคหอบหืดและถุงลมโป่งพองเพิ่มขึ้น 2 เท่า ทำลายเซลล์หลอดเลือดแดง 58% เสี่ยงเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน 2 เท่า และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดโอกาสเสียชีวิตเฉียบพลันได้ นิโคตินทำลายสมองวัยรุ่นที่ยังโตไม่เต็มที่รวมถึงมะเร็งในคนจากบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เห็น แต่เอาหนูไปทดลองรับไอบุหรี่ไฟฟ้า 1 ปี 1 ใน 4 หนูทดลองเป็นมะเร็งปอด ในคนจึงต้องติดตามต่อไปยาวกว่านี้ บุหรี่ไฟฟ้าทำลาย DNA ไม่ต่างจากบุหรี่มวน ทำให้เสี่ยงมะเร็ง ทำให้เสี่ยงตาบอดเพิ่ม 2 เท่า

ks ส่งด่วนกรุงเทพ

“ล่าสุดพบว่า ปัสสาวะคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปตรวจพบสารไซยาไนด์ เมื่อเทียบกับคนไม่สูบ ระดับไซยาไนด์ในปัสสาวะอยู่ที่ 115.5 แต่คนสูบบุหรี่มวนพบ 343.2 และบุหรี่ไฟฟ้าพบสูงถึง 439.7 ng/mg คือมีสารพวกนี้ในบุหรี่ไฟฟ้า คนไม่สูบคิดว่ากลิ่นไม่เหม็น อยู่ใกล้ไม่อันตราย เพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดฝุ่นพิษ มลภาวะ ฝุ่น PM 2.5 ที่คนกลัวบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าค่าปกติ 45 เท่า และยังมี PM 1.0 อีกที่มีปริมาณสูง คนรับควันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้สูบรับจากคนอื่นเสี่ยงหลอดลมอักเสบเพิ่ม 3 เท่า”

ks ส่งด่วนกรุงเทพ