Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All

ks ใช้แล้วทิ้ง

บุหรี่ไฟฟ้า ขายบุหรี่ไฟฟ้า
LINE ALBUM Ks quick 230504 22

ks ใช้แล้วทิ้ง  ปัญหาการแบนบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งยาสูบแบบใช้ความร้อนในประเทศไทยกลายเป็นดราม่าระดับประเทศ

 

 

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับสินบนจากดาราสาวชาวไต้หวันเพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่ต้องถูกจับดำเนินคดีจนทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าว่าเป็นกฎหมายที่เหมาะสมและได้ผลจริงหรือไม่เพราะความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้ายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 70 ประเทศทั่วโลกต่างก็ควบคุมให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย เช่น อย.สหรัฐฯ หรือ สธ.อังกฤษ สธ.นิวซีแลนด์ เป็นต้น
ks ใช้แล้วทิ้ง

 

 

 

นายสาริษฏ์ กล่าวต่อว่าจากรายงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการสาธารณสุข สภาผู้แทนฯที่พูดถึงเรื่องการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบแบบใช้ความร้อนก็เสนอว่ารัฐควรปลดล็อกการแบนบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงยาสูบแบบใช้ความร้อนและนำแนวทางการลดอันตรายจากยาสูบ (tobacco harm reduction) มาใช้เสริมมาตรการที่มีอยู่

ks ใช้แล้วทิ้ง

 

 

ทั้งนี้รัฐสามารถใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ และเก็บภาษีสรรพสามิตตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลกที่มีอยู่แล้วมาใช้ควบคุมได้เลย ไม่ต้องรอการออกพระราชบัญญัติใหม่ จึงเชื่อว่าไม่น่าจะสร้างปัญหาเหมือนการปลดล็อกกัญชา แต่จะช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบันที่เราเห็นเยาวชนซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายดาย มีการขายออนไลน์กันไปทั่ว อีกทั้งมีการสร้างความรำคาญเพราะไม่ได้มีการกำหนดพื้นที่ห้ามใช้ การเอาบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่มาควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมายบนดิน จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากกว่าการแบนในปัจจุบัน

ks ใช้แล้วทิ้ง

 

นายสาริษฏ์ กล่าวย้ำว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่พรรคก้าวไกลมีความกล้าหาญในการนำเสนอแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่และให้ความสำคัญกับการปกป้องเยาวชน เพราะทุกคนไม่มีใครอยากเห็นเด็กเข้าไปสูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้าทั้งสิ้นและจากการติดตามข่าวทราบว่าปลายปีนี้จะมีการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ที่เรียกว่า FCTC COP10 จึงอยากเห็นรัฐบาลใหม่นำรายงานและข้อเสนอจากคณะกรรมาธิการสาธารณสุขไปพิจารณากำหนดท่าทีของประเทศไทยใหม่ โดยเปิดรับแนวทางการลดอันตรายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่เค้ายังสูบบุหรี่ในขณะที่ปกป้องเด็กอย่างเข้มงวดเพราะนโยบายการแบนไม่ได้บรรลุผลอย่างที่ตั้งไว้ และเท่ากับปล่อยให้คนไทยต้องตายจากการสูบบุหรี่ถึงปีละกว่า 70,000 คนต่อไปเรื่อยๆ